لیست قیمت کالاها

شرایط بازگرداندن کالا در فروشگاه اقساطی اِم آر سافت


مواردی که شامل شرایط بازگرداندن کالا می شود

اگر کالای ارسال شده دارای اشکال فنی باشد

- مهلت بازگرداندن کالا در صورت اشکال فنی حداکثر ۷ روز می باشد.- کالا باید با تمامی متعلقات و جعه بصورت کامل تحویل اِم آر سافت گردد.- هرگونه اشکال فنی و ظاهری که در اثر استفاده نادرست کاربر بر کالا و یا متعلقات و جعه حادث شده باشد شامل شرایط بازگرداندن نمی شود.

اگر کالای ارسال شده دارای اشکال فیزیکی باشد

- مهلت بازگرداندن کالا در صورت اشکال فیزیکی حداکثر 24 ساعت می باشد.- کالا باید با تمامی متعلقات و جعه بصورت کامل تحویل اِم آر سافت گردد.

اگر کالای ارسال شده با سفارش مغایر باشد

- مهلت بازگرداندن کالا در صورت مغایرت کالا با سفارش حداکثر 24 ساعت می باشد.- اگر امکان تشخیص مغایرت بدون باز کردن و استفاده از کالا قابل تشخیص باشد، مثلا مشخصات روی جعبه درج شده باشد، باید کالا در شرایط اولیه خود و استفاده نشده باشد.- کالا باید با تمامی متعلقات و جعه بصورت کامل تحویل اِم آر سافت گردد.