اِم آر سافت
قیمت برخی محصولات
در کانال تلگرام
Ghestico
برای سایر کالاها
تماس بگیرید
قیمت برخی محصولات در کانال تلگرام
Ghestico
برای سایر کالاها تماس بگیرید

شرایط بازگرداندن کالا در فروشگاه اقساطی اِم آر سافت


مواردی که شامل شرایط بازگرداندن کالا می شود

اگر کالای ارسال شده دارای اشکال فنی باشد

- مهلت بازگرداندن کالا در صورت اشکال فنی حداکثر ۷ روز می باشد.- کالا باید با تمامی متعلقات و جعه بصورت کامل تحویل اِم آر سافت گردد.- هرگونه اشکال فنی و ظاهری که در اثر استفاده نادرست کاربر بر کالا و یا متعلقات و جعه حادث شده باشد شامل شرایط بازگرداندن نمی شود.

اگر کالای ارسال شده دارای اشکال فیزیکی باشد

- مهلت بازگرداندن کالا در صورت اشکال فیزیکی حداکثر 24 ساعت می باشد.- کالا باید با تمامی متعلقات و جعه بصورت کامل تحویل اِم آر سافت گردد.

اگر کالای ارسال شده با سفارش مغایر باشد

- مهلت بازگرداندن کالا در صورت مغایرت کالا با سفارش حداکثر 24 ساعت می باشد.- اگر امکان تشخیص مغایرت بدون باز کردن و استفاده از کالا قابل تشخیص باشد، مثلا مشخصات روی جعبه درج شده باشد، باید کالا در شرایط اولیه خود و استفاده نشده باشد.- کالا باید با تمامی متعلقات و جعه بصورت کامل تحویل اِم آر سافت گردد.