لیست قیمت کالاها

محرمانگی اطلاعات مشتریان در فروشگاه اقساطی اِم آر سافت


امنیت اطلاعات

فروشگاه اقساطی ام آر سافت برای رسیدن به هدف اصلی خود یعنی جلب رضایت مشتریان و کسب اعتبار و اعتماد از هیچ اقدامی دریق نمی نماید، لذا حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان نیز در همین راستا حائذ اهمیت است.

فروشگاه اقساطی ام آر سافت هم از جنبه قانونی و هم از جنبه اخلاقی بخوبی امانت دار اطلاعات مشتریان خواهد بود.