اِم آر سافت
قیمت برخی محصولات
در کانال تلگرام
Ghestico
برای سایر کالاها
تماس بگیرید
قیمت برخی محصولات در کانال تلگرام
Ghestico
برای سایر کالاها تماس بگیرید

محرمانگی اطلاعات مشتریان در فروشگاه اقساطی اِم آر سافت


امنیت اطلاعات

فروشگاه اقساطی ام آر سافت برای رسیدن به هدف اصلی خود یعنی جلب رضایت مشتریان و کسب اعتبار و اعتماد از هیچ اقدامی دریق نمی نماید، لذا حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان نیز در همین راستا حائذ اهمیت است.

فروشگاه اقساطی ام آر سافت هم از جنبه قانونی و هم از جنبه اخلاقی بخوبی امانت دار اطلاعات مشتریان خواهد بود.